Teşrik tekbiri ne süre getirilir? Diyanet teşrik tekbiri iyi mi yapılır?

07.07.2022 10:52 Son Güncelleme: 07.07.2022 10:52 Arife gününün algı edilmeye başlamasının peşinden İslam aleminde Kurban Bayramı heyecanı başlamış olacak. Kurban ibadetinin gerçekleştirileceği günlerde zaman namazlarında tekbir getirecek olan kişiler bu tekbirlerin ne süre başlayıp ne süre sona ereceğini araştırmayı sürdürüyor. İşte tekbirin hükmü ve yapılacağı günler…
DİYANET TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN?
Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak suretiyle farzlardan sonrasında teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440). Buna gore Hanefîlerde tercih edilen görüşe gore arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 zaman, her farzın peşinden teşrik tekbiri getirmek, hanım adam her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonrasında kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine gore ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).
TEŞRİK TEKBİRİ NASIL YAPILIR?
Diyanet’in tekbir ile ilgili paylaşımı şu  şekilde:

Son Dakika Haberler